จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลโนนหัน โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลนาเพียง นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลสีชมพู สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลนาจาน นาจาน สีชมพู ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลวังเพิ่ม วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ลำน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลวังชัย วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลนาคำ นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลเมืองกระนวน กระนวน ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลห้วยยาง ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองโน หนองโน กระนวน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลในเมือง ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลสระแก้ว สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลเมืองเมืองพล พล ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลแวงน้อย แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น กลาง 2542
เทศบาลตำบลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี มัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชลบถวิบูลย์ ชนบท ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลชนบท ชนบท ชนบท ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโนนคอม โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลซำสูง ซำสูง ซำสูง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลภูผาแดง ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลนาแพง นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลวังสวรรค์ วังสวรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสำราญ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลเมืองหนองสำโรง หมู่ม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี กลาง
เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ใหญ่
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลยางชุม ยางชุม กุดจับ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลปะโค ปะโค กุดจับ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี เล็ก 2542
เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย หนองอ้อ-โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี เล็ก 2556
เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน กงพานพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลแชแล แชแล กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลกุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด(โนนสะอาด) หนองแวงโนนสะอาด(โนนสะอาด) โนนสะอาด อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หนองแวงแก้มหอม ไชยวาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี กลาง
เทศบาลตำบลจำปี จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลลำพันชาด ลำพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี เล็ก
เทศบาลเมืองบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี กลาง