จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเป้า บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหลวงศิริ หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ กลาง
เทศบาลตำบลจัตุรัส จัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ บำเหน็จณรงค์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเพชร บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลเทพสถิต เทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลภูเขียว ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ กลาง
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลธาตุทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเต่า บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ แก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ กลาง
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองสังข์ หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลคอนสาร คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ใหญ่
เทศบาลตำบลไก่คำ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลนาวัง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลนาหมอม้า นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลนายม นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกก่ง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา(นาหว้าใหญ่) ปทุมราชวงศา(นาหว้าใหญ่) ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองข่า หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลห้วย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลนาป่าแซง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลพนา พระเหลา พนา อำนาจเจริญ กลาง 2542
เทศบาลตำบลพระเหลา พระเหลา พนา อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ(หัวตะพาน) รัตนวารีศรีเจริญ(หัวตะพาน) หัวตะพาน อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลหัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลสามหนอง(อำนาจ) สามหนอง(อำนาจ) ลืออำนาจ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลดงมะยาง ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ เล็ก 2552
เทศบาลตำบลเปือย เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกกลาง โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ เล็ก
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู กลาง
เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนาคำไฮ นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม(กุดดินจี่) นาหนองทุ่ม(กุดดินจี่) นากลาง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนากลาง นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู กลาง
เทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลฝั่งแดง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลเก่ากลอย เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู กลาง 2551
เทศบาลตำบลโนนสัง โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลกุดดู่ กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลจอมทอง จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู กลาง
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู กลาง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลยางหล่อ ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู กลาง
เทศบาลตำบลนาดี นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนาด่าน นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู เล็ก
เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ใหญ่
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กลาง
เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลสำราญ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลพระลับ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลสาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองตูม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบึงเนียม บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโนนท่อน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลแก่นฝาง แก่นฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน พระยืน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลพระบุ พระบุ พระยืน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโต้น บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลดอนโมง ดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก หนองเรือ ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น กลาง
เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ โคกสูงสัมพันธ์ ชุมแพ ขอนแก่น กลาง
เทศบาลเมืองชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น กลาง