จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโคกปีบ โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก กลาง
เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก เล็ก
เทศบาลตำบลเกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี นครนายก เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา บ้านนา นครนายก กลาง
เทศบาลตำบลพิกุลออก พิกุลออก บ้านนา นครนายก เล็ก
เทศบาลตำบลองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์ นครนายก กลาง
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว ใหญ่
เทศบาลตำบลศาลาลำดวน ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลท่าเกษม ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว กลาง 2543
เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว เล็ก
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว กลาง
เทศบาลตำบลวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว กลาง
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว กลาง
เทศบาลตำบลป่าไร่ ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลฟากห้วย ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง โคกสูง สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลวังทอง วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ใหญ่
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหัวทะเล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลพุดซา พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลโคกกรวด โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลไชยมงคล ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลสุรนารี สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลแชะ แชะ ครบุรี นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลจระเข้หิน จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองคง เมืองคง คง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลเทพาลัย เทพาลัย คง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลจักราช จักราช จักราช นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโชคชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลหนองกราด หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสวาย โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโนนไทย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบัลลังก์ บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลตลาดแค ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลใหม่ ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลมะค่า มะค่า โนนสูง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลด่านคล้า ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลดอนหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโนนเมือง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลปะทาย ปะทาย ประทาย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลปักธงชัย ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลเมืองเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลตะขบ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลนกออก นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลพิมาย พิมาย พิมาย นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลหินดาด หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลสูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลเมืองสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลคลองไผ่ คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลสีมามงคล สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลกลางดง กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหมูสี หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา ใหญ่
เทศบาลตำบลวังไทร วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลแหลมทอง แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลบึงสำโรง บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา เล็ก