จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลเมืองท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบางกะจะ บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลแสลง แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพลับพลา พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ่อ บ่อ ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลวันยาว วันยาว ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลซึ้ง ซึ้ง ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลตกพรม ตกพรม ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองคล้า หนองคล้า ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขาวัว-พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเนินสูง เนินสูง ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเขาบายศรี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองตาคง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ มะขามเมืองใหม่ มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลมะขาม มะขาม มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าหลวง ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลปัถวี ปัถวี มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลวังแซ้ม วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลฉมัน ฉมัน มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลอ่างคีรี อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลทับช้าง ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลทรายขาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลพวา พวา แก่งหางแมว จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลนายายอาม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพลวง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ท่าพริกเนินทราย เมืองตราด ตราด เล็ก
เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด กลาง
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลตะกาง ตะกาง เมืองตราด ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลชำราก ชำราก เมืองตราด ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด กลาง
เทศบาลตำบลหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลแหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลเกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด เล็ก
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต นครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบางคล้า บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลปากน้ำ ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ คลองแสนแสบ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบางขนาก บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บางวัวคณารักษ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบางปะกง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบางวัว บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบางสมัคร บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบางผึ้ง บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลพิมพา พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าข้าม ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลหอมศีล หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลเทพราช เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลลาดขวาง ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลแสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลเกาะขนุน เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา กลาง
เทศบาลตำบลท่าถ่าน ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เล็ก 2542
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ทุ่งสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลแปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลหัวสำโรง หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ บ้านนาปรือ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโคกมะกอก โคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี กลาง
เทศบาลตำบลสระบัว สระบัว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลกบินทร์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลนาดี นาดี นาดี ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี กลาง
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี กลาง