จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลบางโขมด บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลสร่างโศก สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลตลาดน้อย ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองโดน หนองโดน หนองโดน สระบุรี กลาง
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพุกร่าง พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด ต้นตาล-พระยาทด เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหัวปลวก หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลแสลงพัน แสลงพัน วังม่วง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลคำพราน คำพราน วังม่วง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลวังม่วง วังม่วง วังม่วง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี กลาง
เทศบาลเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี ใหญ่
เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลเมืองแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลนาป่า นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหนองไม้แดง หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเหมือง เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี ใหญ่
เทศบาลตำบลเสม็ด เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี ใหญ่
เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี กลาง
เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ้านบึง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองชาก หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบางละมุง บางละมุง บางละมุง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโป่ง โป่ง บางละมุง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพานทอง พานทอง พานทอง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหนองตำลึง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง กุฏโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหมอนนาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหัวถนน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าบุญมี ท่าบุญมี พนัสนิคม ชลบุรี กลาง
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี กลาง
เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี ใหญ่
เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี ใหญ่
เทศบาลตำบลบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เกล็ดแก้ว สัตหีบ ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เขาชีจรรย์ สัตหีบ ชลบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลธาตุทอง ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ้านเพ บ้านเพ เมืองระยอง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด แกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง เล็ก
เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง ใหญ่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง ใหญ่
เทศบาลตำบลเชิงเนิน เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลทับมา ทับมา เมืองระยอง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำคอก น้ำคอก เมืองระยอง ระยอง เล็ก
เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลสำนักท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลพลา พลา บ้านฉาง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ปากน้ำประแส แกลง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ สุนทรภู่ แกลง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เมืองแกลง แกลง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เนินฆ้อ แกลง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา แกลง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลกองดิน กองดิน แกลง ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลสองสลึง สองสลึง แกลง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลชากบก ชากบก บ้านค่าย ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลมาบข่า มาบข่า บ้านค่าย ระยอง กลาง
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลชำฆ้อ ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง ใหญ่
เทศบาลตำบลมะขามคู่ มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง เล็ก
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ค่ายเนินวง เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี กลาง
เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี ใหญ่