จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลบ้านสวน บ้านสวน ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลหนองพ้อ หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลทะเลน้อย ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลนาขยาด นาขยาด ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลแหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลโตนดด้วน โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลดอนทราย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลพนางตุง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลแพรกหา แพรกหา ควนขนุน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อ่าวพะยูน ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลหารเทา หารเทา ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลดอนทราย ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลบางแก้ว บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลชุมพล ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง เล็ก
เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี กลาง
เทศบาลตำบลรูสะมิแล รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี กลาง
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองจิก หนองจิก หนองจิก ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ่อทอง บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลมายอ มายอ มายอ ปัตตานี เล็ก
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี กลาง 2483
เทศบาลตำบลตันหยง ตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลตอหลัง ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก
เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี กลาง 2542
เทศบาลตำบลบางปู บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี กลาง
เทศบาลตำบลยะรัง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี เล็ก
เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา ใหญ่
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา กลาง
เทศบาลตำบลบุดี บุดี เมืองยะลา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลยุโป ยุโป เมืองยะลา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าสาป ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา เล็ก
เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา ใหญ่
เทศบาลตำบลบันนังสตา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลคอกช้าง คอกช้าง ธารโต ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลยะหา ยะหา ยะหา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลปะแต ปะแต ยะหา ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมืองรามันห์ รามัน ยะลา เล็ก
เทศบาลตำบลโกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา เล็ก
เทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส ใหญ่
เทศบาลเมืองตากใบ ตากใบ นราธิวาส กลาง
เทศบาลตำบลต้นไทร ต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลบาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส กลาง
เทศบาลตำบลมะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส กลาง
เทศบาลตำบลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส กลาง
เทศบาลตำบลศรีสาคร ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา บูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลสุคิริน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส เล็ก
เทศบาลตำบลปาเสมัส ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส เล็ก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ใหญ่
เทศบาลตำบลปะลุรู ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส กลาง
เทศบาลตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสว่าง โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลหอคำ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองเลิง หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกก่อง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลไคสี ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลศรีสำราญ ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย โซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลศรีพนา ศรีพนา เซกา บึงกาฬ กลาง
สำนักงานเทศบาลตำบลซาง ซาง เซกา บึงกาฬ กลาง 2554
เทศบาลตำบลท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลปากคาด ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ กลาง
เทศบาลตำบลบึงงาม บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ เล็ก
เทศบาลตำบลศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ กลาง