จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร กลาง
เทศบาลตำบลวังตะกอ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลละแม ละแม ละแม ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา นาโพธิ์พัฒนา สวี ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ สวี ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลปากตะโก ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร เล็ก
เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา ใหญ่
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลพะวง พะวง เมืองสงขลา สงขลา ใหญ่
เทศบาลตำบลสทิงพระ สทิงพระ สทิงพระ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลจะนะ จะนะ จะนะ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา จะนะ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวีนอก นาทวี สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลนาทวี นาทวี นาทวี สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลเทพา เทพา เทพา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลลำไพล ลำไพล เทพา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลระโนด ระโนด ระโนด สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลปากแตระ ปากแตระ ระโนด สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลนาสีทอง นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา เล็ก
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลคูหาใต้ คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลคลองแงะ คลองแงะ สะเดา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลปาดัง ปาดัง สะเดา สงขลา เล็ก
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา กลาง
เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลปริก ปริก สะเดา สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลสำนักขาม สำนักขาม สะเดา สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านไร่(บ้านพรุ) บ้านไร่(บ้านพรุ) หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ใหญ่
เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา ใหญ่
เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา เล็ก
เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลคูเต่า คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลพะตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลควนเนียง ควนเนียง ควนเนียง สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา ใหญ่
เทศบาลตำบลบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา เล็ก
เทศบาลเมืองม่วงงาม สิงหนคร สงขลา เล็ก
เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา กลาง
เทศบาลตำบลชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งลาน ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา เล็ก
เทศบาลตำบลเจ๊ะปิลัง เจ๊ะปิลัง เมืองสตูล สตูล เล็ก
เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล กลาง
เทศบาลตำบลคลองขุด คลองขุด เมืองสตูล สตูล กลาง
เทศบาลตำบลฉลุง ฉลุง เมืองสตูล สตูล กลาง
เทศบาลตำบลควนโดน ควนโดน ควนโดน สตูล เล็ก
เทศบาลตำบลกำแพง กำแพง ละงู สตูล กลาง
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล เล็ก
เทศบาลตำบลคลองเต็ง คลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง เล็ก
เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง ใหญ่
เทศบาลตำบลโคกหล่อ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง เล็ก
เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง กลาง
เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง กลาง
เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลท่าข้าม ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งยาว ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลควนกุน ควนกุน สิเกา ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลสิเกา สิเกา สิเกา ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลลำภูลา ลำภูลา ห้วยยอด ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง กลาง
เทศบาลตำบลนาวง นาวง ห้วยยอด ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลวังวิเศษ วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง เล็ก
เทศบาลตำบลคลองปาง คลองปาง รัษฎา ตรัง เล็ก
เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง กลาง
เทศบาลตำบลเขาเจียก เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลโคกชะงาย โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลนาท่อม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลปรางหมู่ ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลท่าแค ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลร่มเมือง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลนาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลพญาขัน พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลคลองทรายยาว คลองทรายยาว กงหรา พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลกงหรา กงหรา กงหรา พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลสมหวัง สมหวัง กงหรา พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลจองถนน จองถนน เขาชัยสน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลโคกม่วง โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลควนเสาธง ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง กลาง
เทศบาลตำบลตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง เล็ก
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง เล็ก