จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลป่าโมก ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง กลาง
เทศบาลตำบลม่วงคัน(รำมะสัก) ม่วงคัน(รำมะสัก) โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลรำมะสัก รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลโคกพุทรา โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลทางพระ ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพชรเมืองทอง แสวงหา อ่างทอง
เทศบาลตำบลแสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง กลาง
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลบางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง กลาง
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลสามโก้ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง เล็ก
เทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี กลาง
เทศบาลเมืองเขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี กลาง
เทศบาลตำบลกกโก กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี กลาง
เทศบาลตำบลป่าตาล ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น แก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี กลาง
เทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2500
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าโขลง ท่าโขลง ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบางงา บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสลุด โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี กลาง
เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลตำบลโพสังโฆ โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลตำบลปากบาง ปากบาง พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลตำบลถอนสมอ ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี กลาง
เทศบาลตำบลทับยา ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก
เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลธรรมามูล ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลเสือโฮก เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลนางลือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลศิลาดาน ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท กลาง
เทศบาลตำบลหนองน้อย หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหนองขุ่น หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา(สรรพยา) เจ้าพระยา(สรรพยา) สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ โพธิ์พิทักษ์ สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลตลุก ตลุก สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลโพนางดำตก โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลโพนางดำออก โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลบางหลวง บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหาดอาษา หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลสรรคบุรี สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยกรด ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลโพงาม โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลบางขุด บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลดงคอน ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลดอนกำ ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์) สามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์) หันคา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหันคา หันคา หันคา ชัยนาท กลาง
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแซง หนองแซง หันคา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยงู ห้วยงู หันคา ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท กลาง
เทศบาลตำบลหนองมะโมง หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลวังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลเนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท เล็ก
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ป๊อกแป๊ก เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลตะกุด ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง แก่งคอย สระบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหินกอง หินกอง หนองแค สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลหนองแค หนองแค หนองแค สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองหมู หนองหมู วิหารแดง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลวิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแซง หนองแซง หนองแซง สระบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าลาน ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี กลาง